Riktlinjer för vanligt förekommande juridiska tjänster

Ärende                                          Pris                      Tillkommer

Gåvobrev                                       från 4.500 :-         Eventuell lagfartskostnad & registreringsavgift

Köpekontrakt/Köpebrev                 från 7.500 :-         Eventuell lagfartskostnad & registreringsavgift

Bodelning (ej ombudsuppdrag)
-Under äktenskap                           från 7.500 :-         Avgifter till skatteverket & eventuell lagfartskostnad
-Vid separation                               från 7.500 :-         Avgifter till skatteverket & eventuell lagfartskostnad

Testamente                                    från 7.500 :-

Äktenskapsförord                           från 6.000 :-         Avgifter till skatteverket

Samboavtal                                    från 5.000 :-

Kompanjonsavtal                           från 12.000 :-

Revers/skuldebrev                         från 4.000 :-

Bouppteckning                               från 10.000 :-

Arvsskifte                                       från 10.000 :-         Eventuell lagfartskostnad

Notarius Publicus                           400 :- Privatperson / 600 :- Företag

Konsultation                                  1 tim arvode 2.000 :- / Under 1 tim minst 1.875 :-

Vid förordnande av tingsrätt          2.500 :- / tim
(Exempelvis uppdrag såsom god man enligt samäganderättslagen, bodelningsförrättare, boutredningsman)

I rättsskyddsärenden och rättshjälpsärenden följer vi därtill bestämd taxa.

 

Därför anlitar du oss:

  • Personligt engagemang
  • Stor procsessvana
  • Hjälp för både företag och privatpersoner