Våra rättsområden

Företag

 • Avtal
 • Aktieägaravtal/Kompanjonsavtal
 • Tvister

 

Fastighetsrätt

 • Fastighetsöverlåtelser
 • Hyresrätt
 • Kontraktsfrågor
 • Samäganderättsavtal
 • Tvister

 

Brottmål

 • Målsägandebiträde

 

 

Familjerätt

 • Adoptionsärenden
 • Arv och arvskiften
 • Bodelning
 • Boutredning och bouppteckning
 • Gåvor
 • Testamente
 • Umgängestvister
 • Underhållsbidrag
 • Vårdnad- och boendetvister
 • Äktenskapsförord och samboavtal
 • Äktenskapsskillnader

Förordnande

 • Bodelningsförrättare
 • Boutredningsman
 • Godman enligt samäganderättslagen

Därför anlitar du oss:

 • Personligt engagemang
 • Stor procsessvana
 • Hjälp för både företag och privatpersoner